Z historie našeho klubu.

 

 


Vznik  klubu – ustavující schůze na Vlachovce     26. 1.  1989

 

      Pod ochranná křídla nás vzal AMK Ford Taunus klub, který nás naučil správné činnosti a  fungování, abychom byli pro své členy co největším

přínosem. Možnost  využívat klubovny a dílenských prostor Ford klubu,

bylo pro začátek Olcit klubu výhodné a pro Ford klub to zase znamenalo příliv nových členů.

 

      Zaměření klubu bylo hlavně na :   

                     1.   sehnání technické dokumentace o vozidle.   

2.      navázání možné spolupráce s rumunskými techniky.

3.      opravárenská činnost v dílně.

4.      prodej náhradních dílů.

5.      vydávání zpravodajů a technických rádců.

6.      vyškolení techniků pro práci v servisu.

 

         Klub se pravidelně scházel každou středu a kromě toho se připravoval celorepulikový sraz. Ten se poprvé uskutečnil 8. –10. září 1989 v Senohra-

bech  v hotelu Hrušov.  Zúčastnilo se asi 35 oltcitářů.

 K 1.11.1989  má už Oltcit klub 296 členů.

 

      Rok 1990      2. celostátní sraz 19. -  20. 5.  opět na Hrušově.                    Rozpadá se organizace Svazarm a to vede k existenčním změnám.

 Na výroční schůzi 17.12. se Oltcit klub stává samostatným klubem,

v nájmu v prostorách Ford klubu.

 

       Rok 1991     3. celostátní sraz 1. – 2. 6.  Klatovy

                              Klub registruje 268 členů.

   P. Horák začíná soukromě podnikat jako servisní technik v dílně klubu.

 

        Rok 1992    4. celostátní sraz 20. – 21. 6.  Klatovy

                               Přijelo více než 200 majitelů Oltcitů.      

     

        Rok 1993     5. celostátní sraz 26. – 27. 6  Klatovy

Vzhledem k rozdělení republiky, zdražování ubytování, služeb a benzinu,  počet účastníků rapidně klesl na 50. Klub uvažuje o konání srazů blíže Prahy.

                                     Registruje se 396 členů.

 

 

         Rok 1994    6. celostátní sraz 14. 5. v Kněževsi u Prahy.

Zúčastnilo se 35 členů , přesto velký úspěch. Servis má již v plném pronájmu

p. Horák, otevřeno je každý den. Práce zaměřeny na technické prohlídky, běžný servis, údržba, měření emisí a seřizování motorů.

                                  Prodej náhradních dílů.

 

 

         Rok 1995    7. celostátní sraz 20. 5. Kněževes.  Sraz zaměřen na

technické prohlídky, seřizování, burza, ukázky oprav. 45 účastníků.

Práce v klubu se nemění. Uvažuje se o konání srazů dvou skupin

v jednom roce, které budou zaměřeny na  Emisní a Technické zkoušky.   

           

         Rok 1996   Dva srazy v autoservisu Brandýs nad Labem .       

                              18. 5.    celkem  45 vozidel bylo připraveno v servisu klubu

                                            a následně prošlo Emisemi a STK bez závad.

 

                              16. 11.   druhá skupina celkem 60 vozů opět bez problémů.

Srazy proběhly v perfektní organizaci, byla zde možnost občerstvení a během dne v jídelně servisu probíhala diskuse k problémům olcitářů.

Na sklonku roku nečekaně zemřel náš dlouholetý předseda  Karel Líbl.

 

          Rok  1997    Volba předsedy – p. Bečka.  Pracovní činnost servisu a

prodeje  náhradních dílů se stále zvětšuje. Na vozidlech již začíná hlodat zub času.

 

           Rok  1998   Opět dva srazy v Brandýse nad Labem.

                                  23. 5.  Prověřeno 33 vozidel.

                                  24.10. Prověřeno 45 vozidel.

 

           Rok 1999     Výpověď z klubovny Ford klubu, který se  přetransformo-

val  na akciovou společnost a zřídil místo klubovny prodejnu náhr.dílů Ford.

Oltcit servis a prodej náhr. dílů p. Horáka funguje nezměněn. Klub se schází v kulturním domě Ládví každou 2 a 4 středu v měsíci.

 

           Rok 2000    Oltcit  klub našel vhodnější prostory a schází se v kultur-

ním domě Krakov v Bohnicích.  Servis a prodejna stále na adrese Na Pěši-

nách  25 Praha 8 Kobylisy. Opět během roku dva srazy.

                                     25. 5. Bylo připraveno 25 vozů, ale sešlo se jen 15.

 Sraz byl tedy přeložen na všední den. Ostatní zvolili termín jiný.

                                      26. 10.  25 členů, všichni prošli bez velkých problémů.

Klub eviduje kolem 140 členů a zaznamenává  jejich úbytek .

  

          

             Rok 2001   Klub stále pracuje, jak po stránce pomoci a informovanosti pro členy i nečleny ,

                                  tak v servisní práci a v prodeji náhradních dílů.

                                   Ke konci roku zaznamenáváme další úbytek členů na 94.

 

 

             Rok  2002    Klub i  servis nadále fungují, ovšem  povodně i nám značně zkomplikovali  život.

                                    Z kulturního domu  Krakov se stalo povodňové centrum  a z učeben, kde jsme se scházeli se stali sklady

                                     humanitární pomoci.  Scházíme se tedy provizorně v dílně servisu a po restauracích.

                                   

             Rok 2003     Klubových členů stále ubývá, dílna a prodej náhradních dílů je otevřen samozřejmě i pro nečleny.

                                   Po prázdninách se budeme scházet opět na novém místě a to v restauraci VEZA v Petrohradské ul. č. 27

                                   Praha 10 Vršovice.                 

                                    Během roku restauraci prodali Vietnamcům a tak se zase budeme scházet v restauraci Neschvil u Krakova

                                     v Bohnicích.

           

                                                            

              Rok 2004      Stav a úbytek členů se stabilizoval, některé vozy převzala od svých rodičů mladší generace. Z mnoha stran byl

                                       zájem také o vyřazení vozů z provozu a jejich likvidaci. Klub stále pracuje. Dílna a sklad pod vedením p. Horáka

                                       stále funguje, ale snaží se rozšiřovat činnost oprav a prodej N.D. i na jiné značky a typy vozů.

 

 

               Rok 2005 a 2006    Počet členů stagnuje jinak se nic nemění.  Scházíme se pravidelně každou třetí středu v měsíci, kromě

                                                   prázdnin v restauraci  U Huberta v Bohnicích proti poliklinice v Mazurské.

 

               Rok 2007                 Oltcity stále více mizí ze silnic a majitelé se jich zbavují. Z důvodů malého počtu zakázek se uzavírá dílna

                                                  a zůstává jen doprodej náhradních dílů.

             

               Rok 2009              Oltcit klub zrušen.